Chromogenics avanza

   dagens nyheter 1 Comments

"Den som på avstämningsdagen den 4 januari är aktieägare i ChromoGenics har företrädesrätt att teckna units i emissionen, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) aktie till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie och en. ChromoGenics AB (publ). Meddelande om stabiliseringsåtgärder i ChromoGenics under perioden 23 – 31 mars på Nasdaq First North Stockholm (Cision). EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR. Aktier och teckningsoptioner i ChromoGenics AB (publ) handlas från och med idag den 23 mars på Nasdaq First North Stockholm. ChromoGenics är en ledande leverant.

Chromogenics avanza Video