Om svenska språket

   nyheter i dag 1 Comments

om svenska språket

Svenska är modersmål för kanske 85 procent av svenskarna och lagfäst huvudspråk som alla har rätt till. Men man ska veta något om de andra stora modersmålen: i tur och ordning finska, arabiska (i många varianter) och de serbokroatiska språken (bosniska, kroatiska, serbiska), därefter de ungefär lika. Sveriges ledande mediesajt - seo-seminar.info Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och bildspecial. Varannan vecka dör ett av världens kanske 6 språk. Kommer svenskan någon gång att möta samma öde? Det största hotet är sannolikt den svenska.

Om svenska språket - Kia cee'd

De kunde ha kallat språket isländska — eller norska. På affischen hittar du information om SI: Användningen av "herr", "fru" och "fröken" var mestadels begränsat till inledande konversation med personer vars yrke, akademisk titel eller militär rang talaren inte kände till. När det gäller konsonanter skrevs både tonlösa och tonande varianter av samma konsonant med samma runa till exempel t och d, eller p och b. På svenska används normalt en lätt fallande tonhöjd för vardagligt konstaterande eller beskrivande yttranden "En liten kopp kaffe skulle vara gott" , medan en jämn tonhöjd kan ange att yttrandet kommer att få en fortsättning "En liten kopp kaffe skulle vara gott - men inte just nu". Exempel på ord som skiljs åt endast genom användning av tryckaccent är:.

Om svenska språket Video

svenska Språk

Om svenska språket - mitten 90-talet

Av dem uppges en tredjedel ha varit svenskspråkiga, vilket kan jämföras med cirka sex procent svenskspråkiga av den sammanlagda finländska befolkningen under samma period. Vi uttalar inte bestämd form av and och ande likadant, trots att formerna ser likadana ut i skrift: Det är ett namn. Nusvenska är det språkstadium som den moderna svenskan tillhör och har sin början från ungefär Den svensktalande minoriteten var representerad i parlamentet och hade rätt att använda språket i offentliga tal och debatter. Om några år börjar man skymta konturerna av bokstaven Ö. Det fick fasta normer, blev obligatoriskt skolspråk, förvaltningsspråk och med tiden ett viktigt litteraturspråk. om svenska språket